Scholeksternesten op broedplatforms

Met dit onderdeel van het Jaar van de Scholekster onderzoeken we de effectiviteit van verhoogde kunstnesten – zogenaamde broedplatforms – voor de Scholekster.
Scholekster op broedplatform

Met dit onderdeel van het Jaar van de Scholekster onderzoeken we de effectiviteit van verhoogde
kunstnesten – zogenaamde broedplatforms – voor de Scholekster. Dit doen we door het broedsuc-
ces op deze platforms te vergelijken met het broedsucces op natuurlijke nesten in het boerenland.
Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek door broedplatforms te plaatsen en
het broedsucces ervan te monitoren.

Bouw broedplatforms
• Een broedplatform is een ondiepe bak van ca. 60×60 cm, geplaatst op een paal. Het platform
is voorzien van een opstaande rand en gevuld met een laagje kiezels of schelpen(gruis).
• Het platform staat op een paal op ongeveer 100 cm hoogte op land, of 40 cm hoogte boven
het water.
• Een broedplatform wordt geplaatst in potentieel geschikt broedgebied voor Scholeksters op
land, langs een slootkant, in een sloot of in een plasdras.

Monitoring broedsucces
• Houd van elk bezet broedplatform het nestsucces bij via een Nestkaart (Avinest), de
Boerenlandvogelmonitor of de app van de BFVW.
• Houd na het uitkomen van de eieren de overleving van de kuikens bij en noteer hierbij ook de
doodsoorzaken indien bekend.
• Geef ook door als broedpalen niet bezet zijn, of als kuikens niet meer teruggevonden kunnen
worden (nul-waarnemingen).

https://pub.sovon.nl/static/publicaties/Protocol_broedplatforms_-_met_formulier.pdf

Jaar van de Scholekster 2023