Resultaten van seizoen 2022

Kaartbeeld resultaten 2023

Hier zie je de locaties van de beschermde nesten in 2022. De groene ballonnetjes geven aan dat het nest is uitgekomen. De rode zijn gepredeerd door bijvoorbeeld een andere vogel. Grijs is onbekend.