Resultaten t/m 30 juni 2023

In dit bericht vind je de stand van zaken tot en met de maand juni 2023.

Hierboven een overzicht van waar we dit jaar nesten beschermd hebben. Beneden vind je de aantallen per vogelsoort.

Ter vergelijking, dit waren de aantallen vorig jaar. Er zullen voor 2023 nog gegevens ingevoerd worden. We kunnen vaststellen dat er, ondanks dat we bij meer bedrijven lopen, er toch minder nesten beschermd worden. Dit is te verklaren omdat er op meer percelen “beheer” wordt gedaan. Dat betekent dat de boer geen verstorende werkzaamheden verricht op het land en dat vrijwilligers de nesten niet hoeven te beschermen.