Seizoen 2023 - Berichten uit het veld

Kaartbeeld resultaten 15-apr-2023

Resultaten t/m 15 april

Het kaartbeeld geeft aan waar we tot nu toe nesten hebben gemarkeerd. De witte/lichtgele ballonnetjes geven Kievitsnesten aan. Tot nu toe bijna honderd. Rood zijn de Grutto’s. Het zijn er 4, niet allemaal duidelijk te zien op deze kaart. Blauw is voor de Scholekster, op het moment is dat er één.

Lees verder »
Kievitseieren op maisland

De eerste nesten

Kieviten broeden graag op maisland Op de momenten dat het land bewerkt wordt is het uiteraard belangrijk dat de nesten beschermd worden. Daarom zoeken en markeren we de nesten, zodat ze straks makkelijk te vinden zijn. Als de machines over het land gaan worden de nesten tijdelijk op schoteltjes gezet en verplaatst. Als de kust weer veilig is, gaan de nesten terug naar hun oude plekje. Hier zie je Arie en nieuwe vrijwilligers Gerrit en Jos een nest markeren. Een bijzonder moment, zo’n eerste nest vinden!

Lees verder »
Koeiendans

Koeien die dansen

Zaterdag 8 april gaan de koeien weer voor het eerst naar buiten bij Koos van der Wind. Iedereen is van harte welkom om het mee te beleven op Willeskop 49 te Montfoort. We verzamelen om 13:15 in de stal.

Op zaterdag 15 april is het de beurt aan de dieren bij Ramona Schalkwijk. Daar dansen de koeien vanaf 12 uur weer in de wei.

Lees verder »
Scholekster op broedplatform

Scholeksternesten op broedplatforms

Met dit onderdeel van het Jaar van de Scholekster onderzoeken we de effectiviteit van verhoogde
kunstnesten – zogenaamde broedplatforms – voor de Scholekster.

Dit doen we door het broedsucces op deze platforms te vergelijken met het broedsucces op natuurlijke nesten in het boerenland.

Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek door broedplatforms te plaatsen en het broedsucces ervan te monitoren.

Lees verder »

De presentatie startavond 2023

Weidevogels Vergadering 2023

Het broedseizoen

Kalender Weidevogelbeheer

Berichten uit het veld - voorgaande seizoenen

Kaartbeeld resultaten 2023

Resultaten van seizoen 2022

Hier zie je de locaties van de beschermde nesten in 2022. De groene ballonnetjes geven aan dat het nest is uitgekomen. De rode zijn gepredeerd door bijvoorbeeld een andere vogel. Grijs is onbekend.

Lees verder »
Interview RTV Utrecht

Interview Maarten van Beek

Van de woorden ‘noodklok luiden’ moet Maarten van Beek van de agrarische natuurvereniging Lopikerwaard (ANV) eigenlijk niets hebben, maar stiekem luidt hij hem toch. Hij maakt zich ernstig zorgen over de weidevogel in de Lopikerwaard nu er niet meer op vossen gejaagd mag worden. Hij ziet dit jaar meer lege nesten dan vorig jaar. “Zonde. Een beetje predatie hoort bij de natuur. Maar de schaal waarop dat in deze hoek van de polder gebeurt is veel te groot.”

Lees verder »

Dronevlucht

Onze vereniging maakt al een tijdje gebruik van een drone. Arie Kool en Maarten van Beek (ANV) zijn hier in de vroegte op pad om een vlucht uit te voeren

Lees verder »