Seizoen 2019
Een vroeg grutto nest 

27 maart hebben wij ons eerste gruttonest van 2019 gevonden. Zolang ik nesten zoek, sinds 2002, heb ik niet zo vroeg een gruttonest gevonden. 

Berlinda, Bianca, Peter, Cor, Ferry, Wim en Marian.

Koeien naar buiten

Bij Familie van der Wind gaan zaterdag 13 april de koeien weer voor het eerst naar buiten, dat vinden ze helemaal niet erg en dat laten ze zien ook!
Kom ook mee genieten, we verzamelen om 13.15 uur in de stal en om 13.30 uur gaan de deuren open.


Adres: Willeskop 49 Montfoort

Lezingenserie 2019

Lezingenserie 2019
De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers interessante en boeiende lezingen:
23 april: Feromonenvallen
28 mei: Insecten en natuurbeheer
25 juni: Weidevogels in het binnenveld

Jaarvergadering 2019


Hoewel het nog fris is maken de weidevogels aanstalten om weer richting ons land te vliegen.

Wij nodigen U van harte uit voor de jaarvergadering / startavond.

Datum:    dinsdag 12 maart 2019
Tijd:        19:30 uur
Locatie:    Zalencentrum St. Joseph  
Adres:    Heiligenlevensstraat 4, 3417 HL Montfoort


Landelijke Dag Natuur in Boerenland


Op zaterdag 16 februari is er een inspiratie dag voor boeren en vrijwilligers in het Beatrix Theater in Utrecht
Dit belooft een goede dag te worden ook Carola Schouten zou aanwezig zijn.
Zie onderstaande link hier kan je je ook aanmelden
https://www.landschappen.nl/actueel/landelijke-dag-natuur-in-boerenland/Symposium Landschap en Cultuurhistorie 14 maart 2019 in Maarssen

 

Aanmelden: klik hier


Seizoen 2018

 


Foto's

Bericht Catrinus, 9 juni 2018

Snelrewaard
Snelrewaard

Parallelweg-Oost
Kuikens uit het ei in Linschoten
Linschoten

Overzicht Legsels

Bericht Hans, 9 juni 2018

Kaartbeeld 9 juni 2018

Wit: Kievit, Rood: Grutto, Lichtgroen: Tureluur,
Donkerblauw/Paars: Scholekster, Rose: Meerkoet, Lila: Kleine Plevier

Nesten beschermd (tussen haakjes totaal van 2017):
Grutto: 30 (46), Kievit: 404 (423), Tureluur: 14 (23), Scholekster: 49 (43)

Overzicht Legsels

Bericht Hans, 12 mei 2018

Kaartbeeld 12 mei 2018

Wit: Kievit, Rood: Grutto, Lichtgroen: Tureluur,
Donkerblauw/Paars: Scholekster, Rose: Meerkoet, Lila: Kleine Plevier

Nesten beschermd:
Grutto: 20, Kievit: 276, Tureluur: 11, Scholekster: 20
 

Nest Kleine Plevier

Bericht Ferry, Peter, Wim, Berlinda en Marian, 2 mei 2018
Vandaag troffen we op het bouwland van Verwey aan het IJsselveld een nest aan van een kleine plevier. Dat vonden we zo bijzonder dat we een foto hebben gemaakt. Het zijn hele kleine eitjes.

Kleine Plevier


Foto's en video

Bericht van Arie Kool, 1 mei 2018

Kievitsei op kale grond Tureluurnest
    Kievitsei op kale grond                       Tureluur-nest

Video uitkomende kuikens


Vos

Melding van Hans Stukart, 11 april

Sinds enkele weken worden er een of meerdere vossen gesignaleerd aan weerszijde van de Linschoten. Ook in het land van Ben van Winden is een vos waargenomen.

Gisteren trof ik op ca. 10 meter van elkaar een dood paar wilde eenden. Volgens John Geelen, jager in dit gebied, zijn deze waarschijnlijk door een vos gedood. Dit zou vanzelfsprekend een dramatisch effect kunnen hebben op de weidevogelstand in dit gebied. Het was mij al opgevallen dat er weinig weidevogels zijn en ik heb ook nog geen nesten aangetroffen. Mocht iemand een vos waarnemen, dan kan direct contact opgenomen worden met John Geelen met vermelding van locatie en tijd van waarneming.

Koeien naar buiten

Bericht Koos van der Wind

Bij Familie van der Wind gaan zaterdag 21 april de koeien weer voor het eerst naar buiten, dat vinden ze helemaal niet erg en dat laten ze zien ook!
Kom ook mee genieten, we verzamelen om 13.15 uur in de stal en om 13.30 uur gaan de deuren open.
Iedereen is hartelijk welkom!

Jaarvergadering 2018


De lente komt er aan, en de weidevogels maken zich op om naar hun broedgebied terug te komen.

Wij nodigen U van harte uit voor de jaarvergadering / startavond.

Datum:    maandag 19 maart 2018
Tijd:        20.00 uur
Locatie:    Zalencentrum St. Joseph  
Adres:    Heiligenlevensstraat 4, 3417 HL Montfoort

Agenda voor de vergadering

1.    Opening door de voorzitter
2.    Verslag jaarvergadering 2017
3.    Financieel verslag
4.    Zoekresultaten afgelopen seizoen
5.    Planning komend seizoen
6.    Overig

PAUZE

Presentatie door Henk Sierdsema "Roofvogels in Nederland"
Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje
Mocht U onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u dat melden bij de secretaris.

Presentatie in pdf formaat.

 

Cursussen

Mocht er interesse zijn dan organiseren we een beginnerstraining

Meer informatie

Wilt u meer weten over weidevogelbescherming in het algemeen, kijk dan op een van de links aan de linkerzijde van deze pagina.
Voor meer informatie over onze vereniging, neem dan contact op met het bestuur